Utbildning

Oavsett om du arbetar inom ett privat företag, i en offentlig organisation, som vårdgivare eller behandlare kan det finnas behov av utbildning. Ta gärna kontakt och berätta om dina behov. Det finns möjlighet att erbjuda kortare föreläsningar kring olika problemområden eller längre utbildningsinsatser kring önskade utvecklingsområden.

Teamarbete

Forskning visar att medarbetarna trivs i arbetsgrupper där mycket av arbetet är beroende av samarbete och där produktiviteten är hög. Allt fler arbetsgivare organiserar därför medarbetarna i team. Dock är det inte så lätt att få till. Med verktyget TPI (Team Pro Inventory) får deltagarna ett underlag för att utveckla och samtala om gruppens sätt att samarbeta. www.teampro.se

Professionell utveckling (egenterapi)

För dig som utbildar dig till eller arbetar som psykolog, psykoterapeut, socionom eller i annat människovårdande yrke och önskar utvecklas inom professionen. Fokus är att få ökad självkännedom, hitta dina styrkor och svagheter, bredda dina färdigheter både inom yrket och i det dagliga självomhändertagandet.