Handledning

Carina Lundeen erbjuder verksamhetshandledning och utbildningshandledning. Handledningen utformas i samråd med den enskilda individen eller gruppen. Den handledning som erbjuds ges utifrån inlärningspsykologi/KBT och kan innefatta ärendehandledning, bemötande, arbetssätt samt återhämtande inslag. Regelbunden handledning ger individen eller gruppen en möjlighet att utvecklas och få ökad kunskap om sig själv i arbetet. Handledning för arbetsgrupper är en preventiv insats som möjliggör kompetenshöjning, ökad trivsel, återhämtning och en kvalitetssäkring för verksamheten.

Verksamhetshandledning sker en till två gånger i månaden, oftast två till tre timmar per tillfälle. Pris efter förfrågan.

Carina Lundeen erbjuder även utbildningshandledning för blivande psykologer och psykoterapeuter inom KBT.