Tjänster

Psykoterapi

Kontakten börjar oftast med 3 bedömningssamtal. Under dessa första samtal kommer vi tillsammans fram till om en behandling ska inledas hos mig.

Parterapi

Vid relationsproblem inleds bedömningen med ett gemensamt samtal och därefter enskilda bedömningssamtal.

Handledning

Erbjuder verksamhetshandledning och utbildningshandledning.
Handledningen utformas i samråd med den enskilda individen eller gruppen.

Utbildning

Oavsett om du arbetar inom ett privat företag, i en offentlig organisation, som vårdgivare eller behandlare kan det finnas behov av utbildning.