Psykoterapi

Kontakten börjar oftast med 3 bedömningssamtal. Under dessa första samtal kommer vi tillsammans fram till om en behandling ska inledas hos mig. Behandlingen omfattar ca 6-20 sessioner och varje session är 45 minuter.

Carina Lundeen leg psykolog, leg psykoterapeut arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), men även utifrån nyare form av beteendeterapi, Acceptance and commitment therapy (ACT). 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu.

Med beteende menas inte bara specifika handlingar, utan allt en individ gör som påverkar sig själv och andra, kroppsliga reaktioner, tankar och känslor. Efter kartläggning kring olika beteenden kommer du genom hemuppgifter få möjlighet att ompröva, förändra och pröva alternativa förhållningssätt.

I SBU´s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport om psykologisk behandling har KBT ett starkt stöd och rekommenderas som behandlingsmetod vid flertalet psykiska problem.

För mer information: ladda ner pdf med information om KBT från Beteendeteraputiska föreningen

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT är både en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi och dess motsats. ACT bygger på funktionell kontextualism och teori om relationernas samband. Behandlingen går ut på att individen ska hitta ett mer funktionellt förhållningssätt till oönskade tankar och känslor. Detta sker inte genom att försöka att bli kvitt, ifrågasätta eller undvika utan att hitta ett annat och mer ändamålsenligt förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Upphovsman och främste företrädare för ACT är den amerikanske professorn i psykologen Steven C. Hayes.

I en ACT-terapi introduceras olika acceptansstrategier och upplevelsebaserad övningar utifrån grundläggande värden om hur du vill leva ditt liv.

Läs mer om Acceptance and commitment therapy (ACT)

En psykoterapisession är 45 min och kostar 1500 kr. Betalas via faktura eller swish.

Återbud lämnas minst 24 timmar före inplanerat besök.